28 Ιουν 2008

Ψυχολόγος ή Ψυχίατρος;

Το δίλημμα ψυχολόγος ή ψυχίατρος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχυσης που υπάρχει γύρω από τους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας. Ο πιο εύκολος και συνηθισμένος τρόπος για να τους ξεχωρίζουμε είναι να λέμε ότι ο ψυχίατρος είναι για τα «βαριά« περιστατικά, ενώ ο ψυχολόγος για τα «ελαφριά». Η παρατήρηση αυτή περιέχει μία δόση αληθείας, αφού στα «βαριά» περιστατικά είναι απαραίτητη η φαρμακοθεραπεία, αλλά δεν περιγράφει ακριβώς το πώς έχουν τα πράγματα…Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο αυτοί επιστήμονες κοιτάζουν το ίδιο πράγμα, τον άνθρωπο και τις ψυχικές του δυσλειτουργίες, από διαφορετική οπτική γωνία. Η διαφοροποίηση αυτή έχει να κάνει με την ιατρική ιδιότητα που έχει ο ψυχίατρος, πράγμα το οποίο λείπει από τον ψυχολόγο

_

Απόσπασμα από το θέμα στην Psyxologia.gr
Ερωτήματα σχετικά με την Ψυχολογία
Η συνέχεια για όσους ενδιαφέρονται
Εδώ
Για τους υπόλοιπους έχουμε πρόσφορα ένα βίντεο0 περπατησαν: